Ofte stilte spørsmål

For å administrere en Literate test logger man inn med BankID på literate.no. Velg «Test leder». Det finnes også en «Min Side»/”Nettkurs”. Denne siden er for sertifisering og bestilling/endring av abonnement.

Testadministratorer vil gjennom løsningen behandle personopplysninger, og må følge en god praksis og skikk for å bevare konfidensialitet til disse opplysningene, herunder:

 • Testadministrator må ikke dele sine BankID påloggingsinfo med 3.dje part.
 • Testadministrator må huske på å logge ut ved endt økt.
 • Testadministrator må ikke aksessere personopplysninger i fellesområder eller bruke innsynsfilter på sin skjerm.
 • Testadministrator må alltid skru av maskin eller låse skjermen sin om de skal forlate sin pc.
 • Testadministrator må ikke skrive ut resultater på fellesprinter uten tilgangskontroll.

For å administrere en Literate test må man være sertifisert. For å bli sertifisert må man ta et sertifiseringskurs og ha utdannelse som barnehagelærer, lærer, spesialpedagog, logoped e.l. Videre må man ha et abonnement på testen. Det er derfor ikke meningen at du som forelder skal ta testen på ditt barn. Vi oppfordrer deg til å snakke med barnehagen, skolen eller en lokal logoped hvis du ønsker at ditt barn skal bli testet.  

 • Alternativ 1. Man logger seg på løsningen etter endt prøveperiode og laster ned kontraktene. Send signerte kontrakten til admin@literate.no.
 • Alternativ 2: Man logger på «Min Side» på Literate.no, og bestill abonnement. Der godkjenner man avtalene elektronisk.

               

Merk at det er to avtaler, hvor begge må signeres:   

 • Skoler som ikke har en rammeavtale, må få kommunen/fylket til å signere en «Databehandleravtale».
 • Skolen fyller i den enkle «Kundeavtalen».
 • Har kommunen/fylket en rammeavtale, trenger man kun den enkle «Kundeavtalen».
 • Er man selv databehandlingsansvarlig (eks: bedrifter, universiteter og høgskoler) bør man bruke «Kundeavtale med databehandleravtale».

Det er viktig å ha en god og stabil internettlinje. Testadministrator bør ha en PC eller Mac med nettleser. Vi anbefaler Google Crome. Eleven skal kunne bruke både nettbrett og PC/Mac. Også her anbefaler vi Google Crome.

For Ungdomstesten og Voksentesten, hvor elevene logger på med FEIDE, må kommunen/fylket godkjenne «Databehandleravtalen» og åpne for bruk av «Literate Screeningstest» i FEIDE Kundeportal.

Etter endt testing får testadministrator en standard oversikt over elevens resultater og en rapport som automatisk tolker resultatene.

Rapporten, som genereres automatisk, kan med fordel legges ved den sakkyndige vurderingen.

Literate har ikke en egen håndbok, men rapporten inneholder en kort beskrivelse av de ulike testene som inngår i testbatteriet, hvordan de gjennomføres og hva de måler, samt en vurdering av den enkelte testkandidat opp mot normen for aldersgruppen.  

Literate har forskjellige typer abonnement tilpasset forskjellige brukere. Alle abonnementene koster det samme pr. år, men noen variasjoner i hva som følger med:

 • Lærere/spesialpedagoger i barnehage/barneskole bør velge «Abonnement barnetest». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi for barn og man får 25 tester inkludert.
 • Lærere/spesialpedagoger i ungdomsskolen bør velge «Abonnement Ungdomstest». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi for ungdom og man får 25 tester inkludert.
 • Lærere/spesialpedagoger i videregående skole bør velge «Abonnement Voksentest». Da kan man ta Literate screeningtest for dysleksi på elevene for voksne, og man får 25 tester inkludert.
 • «Fullt abonnement» gir tilgang til alle tester, også oppfølgingstester. Dette er ment for PPT, BUP, logopeder og psykologer. Da koster det 50kr for hver gjennomført test.
 • Vi har også et “Basis”-abonnement, som er ment for rektor, koordinatorer eller lignende. Dette gir ikke mulighet for å ta egne tester, men man kan se resultatene på tester tatt i en gruppe. 

Det er typisk arbeidsgiveren din som bestiller abonnementet. For lærere er det skolen som bestiller et abonnement til én eller flere sertifisert brukere. Disse brukerne vil få mulighet til å utstede tester og se resultatene. Merk at man må også få data databehandleransvarlig (kommunen/fylket) til å godkjenne «Databehandleravtalen».

 • For lærere er det ofte skolen som står som fakturamottaker. De fleste skoler bruker EHF (Elektronisk handelsformat). Da trenger vi kun skolens navn, org.nr. (til kommunen/fylket) og en bestiller ID/ressursnummer.
 • Skal man betale med kort, eller motta faktura på e-post trenger vi fakturaadresse til mottakeren.
 • Merk at fornavn og etternavn kommer på sertifiseringsbeviset, og skal være kursdeltagerens fornavn og etternavn. . 

Skal PPT gjennomføre testene på elever, må de ha et eget abonnement.

Da kan skolen bestille abonnement til flere lærere.

Hvis man er flere lærere som er sertifisert på en skole, kan man opprette en gruppe slik at man kan dele resultatene. 

Literate gir kvantumsrabatt, slik at abonnement nr. 2, 3, 4 osv. er billigere enn det første abonnementet.

Hvis en lærer slutter på skolen, så kan et pågående abonnement overføres til en annen sertifisert bruker.

Hvis man har brukt gruppefunksjonen, så vil de gjenværende lærerne fortsatt ha tilgang på resultatene. Merk at tidligere tester ikke vil bli tilgjengelig hvis man ikke har brukt gruppefunksjonen. Tidligere tester bør dermed flyttes til en gruppe *før* den sertifiserte læreren slutter på skolen. 

Da kan man nedgradere abonnementet til et basis-abonnement.

Da vil man ikke kunne utstede nye tester, men se historiske resultater.

Det er flere forskjeller mellom Literate og Logos. Literate er en screeningtest, mens Logos er en diagnostisk test. Literate tar rundt 30 minutter å gjennomføre, mens Logos tar lengre tid. Logos oppsummerer resultatene i persentilskårer, mens Literate oppsummerer i ulike normative skårer (herunder også persentilskårer). Literate screeningtest brukes av stadig flere fagfolk som en viktig del av en mer omfattende utredning av dysleksi. Hensikten med screeningtesten er å raskt og nøyaktig avdekke om et barn har, eller ikke har, (risiko for) dysleksi.

Barn med dysleksi har typisk vansker med bevissthet rundt språklyder og å gjenhente ord fra språkminnet. De bruker ofte lengre tid enn sine medelever på å lære seg bokstav-lyd forbindelser. Det er også en rekke andre kjennetegn, men disse er de enkleste å gjenkjenne.

For å sette i gang tiltak bør barnet utredes. Vi anbefaler å ta kontakt med spesialpedagog på skolen. Hvis barnet ditt blir testet med Literate så kan du be om et møte med den som gjennomførte testen for å drøfte tiltak.   

Se video under Tips og Triks. Gruppene må opprettes av Literate. 

Skal man reteste svært mange elever bør man bruke funksjonene under “mine kandidater”. Kandidatene oppdrettes når man sender testen første gang. Når elevene skal retestes kan man sende ut mange tester samtidig. 

Se video under Tips og Triks. 

Når oppfølgingstestene blir lansert, så kan man knytte de til testkandidaten ved å starte testen fra “Mine kandidater”. 

Se video under Tips og triks.

Testadministrator kan selv slette tester som er eldre enn 3 måneder. Da blir den liggende i 30 dager før den slettes permanent. Hvis man har slettet en test ved en feiltagelse, ta kontakt med Literate. 

Alle tester som er eldre enn 3 år slettes automatisk. 

Hovedregelen er at mindreårige kan gi  samtykke selv fra 15 år. Derfor gir testkandidaten selv samtykke til bruk av personopplysninger for voksentesten. For barnetesten og ungdomstesten bekrefter testadministrator at man har samtykke eller lovlig hjemmel for lagring av personopplysninger. 

Et samtykke kan også trekkes tilbake. Da sender man mail til deleteme@literate.no

Literatetestene er testet også for nettbrettene iPad og Chromebook. Da anbefaler vi også Google Chrome nettleser slik som vi gjør for PC. 

Merk at for å kunne logge inn, må man skru av “Tillat sporing mellom nettsteder”. Dette gjøres på apple produkter under innstillinger > Chrome. 

Brukerstøtte 1

Vi anbefaler ikke å ta screeningstest for ungdom og voksne på nettbrett, med mindre testkandidaten er en erfaren nettbrettbruker. Dette fordi ordkjedetesten kan være litt vanskelig å få til på touchskjerm/uten mus. Barnetesten og oppfølgingstestene går fint å ta på nettbrett. 

Hva trenger du hjelp med?