ABONNER PÅ VÅRE ARTIKLER

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og motta artikler skrevet av
Trude Nergård Nilssen

Ved å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Literate.no

VOKSENTESTEN

Screeningtestene har sitt utspring fra Dysleksi-studien ved UiT – Norges arktiske universitet. Voksentesten er senere videreutviklet og normert for 300 elever i videregående og voksne. 

Testen er spesielt egnet for storskala screening av store grupper. Testadministrator og testpersonen(e) trenger ikke være i samme rom under gjennomføringen.

 

Free-Resources-Landing Page-2 1

BARNETESTEN

Barnetesten er normert med 700 barn fra 4  1⁄2 til 13 år (til og med 7.trinn) med tanke på å måle de språklig-kognitive ferdighetene som ligger til grunn for skriftspråkutvikling. Den er dermed egnet til å fange opp elever med dysleksi, og å avdekke elever med mulig dysleksi, så tidlig som mulig.